Tuyển dụng

Thợ cơ khí – Số lượng: 10 người

Chúng tôi NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP NĂNG NAM LONG, chuyên sản xuất mặt hàng cơ khí chất lượng cao cho các dự án lớn trong nước và quốc tế, các sản phẩm công ty chủ yếu xuất khẩu. Nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh từ ngày 02/01/2019 đến 30/03/2019 chúng tôi liên tục […]

Thợ hàn – Số lượng 10 người

Chúng tôi NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP NĂNG NAM LONG, chuyên sản xuất mặt hàng cơ khí chất lượng cao cho các dự án lớn trong nước và quốc tế, các sản phẩm công ty chủ yếu xuất khẩu. Nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh từ ngày 02/01/2019 đến 30/03/2019 chúng tôi liên tục […]

Lao động phổ thông – Số lượng 20 người

Chúng tôi NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP NĂNG NAM LONG, chuyên sản xuất mặt hàng cơ khí chất lượng cao cho các dự án lớn trong nước và quốc tế, các sản phẩm công ty chủ yếu xuất khẩu. Nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh từ ngày 02/01/2019 đến 30/03/2019 chúng tôi liên tục […]