Dự Án

DỰ ÁN NHÀ MÁY BỘT GIẤY VÀ GIẤY PT Indah
DỰ ÁN MANYAR SMELTER
DỰ ÁN CẦU ĐƯỜNG SẮT BANGABANDHU
DỰ ÁN MUMBAI TRANS HARBOUR LINK – ẤN ĐỘ
DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN TAKETOYO – NHẬT BẢN
Cầu Nhật Tân – Hà Nội – Việt Nam

Hà Nội

2009-2014

Chi tiết công trình
Cầu đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

2015

Chi tiết công trình
Nhà máy nhiệt điện SAFI – Morocco
Cầu đường bộ PASO REAL – NICARAGUA

NICARAGUA

2015

Chi tiết công trình
Nhà máy nhiệt điện NIM ISHINOMAKI – Nhật Bản

Nhật Bản

2016

Chi tiết công trình
Dự án nhiệt điện JIMAH MALAYSIA
Dự án thủy điện Sơn La – Việt Nam

Sơn La – Việt Nam

2007-2009

Chi tiết công trình
Nhà máy nhiệt điên Maizuru – Nhật Bản

Maizuru – Nhật Bản

2008

Chi tiết công trình
Sân bay Mumbai – Ấn Độ

Mumbai - Ấn Độ

2010

Chi tiết công trình
Cầu đường bộ – Trung Quốc

Trung Quốc

2011

Chi tiết công trình
Nhà máy nhiệt điện touden Kashima – Nhật Bản

Kashima - Nhật Bản

2009

Chi tiết công trình